Εταιρική Παρουσίαση

Η OMAS CYPRUS LTD Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 με αντικείμενο την παροχή Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Λύσεων Πληροφορικής και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη.
Στόχος της εταιρείας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών Πελατών της σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και πρωτοπόρους επιχειρησιακούς Εταίρους στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει στρατηγικές δράσεις που έχουν ως απώτερο σκοπό:

  • Την επιτυχή υλοποίηση της μακρόχρονης αποστολής μας, για πρωτοποριακές και δυναμικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ολοκληρωμένες Επιχειρηματικές Λύσεις.
  • Τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και του Πνευματικού Κεφαλαίου της εταιρείας και την των ανθρώπων μας, και στην απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης.
  • Την ανάπτυξη εποικοδομητικών Συνεργασιών με φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για την μεταφορά τεχνογνωσίας Εξωτερικούς Συνεργάτες προς όφελος των Πελατών μας.
  • Την αποτελεσματική αξιοποίηση της Συνεργασίας με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Εξωτερικό για τη δυνατότητα παροχής βέλτιστων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
  • Τη συνεχή εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων Διοίκησης, και την κεφαλαιοποίηση της δυναμικής της Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητας προς όφελος της εμπορικής αξίας μαςτης εταιρείας.
  • Την επικοινωνία και γνωριμία της αγοράς με την Εταιρική Φήμη, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένες αγορές.

> Οι Λύσεις της OMAS Cyprus...

Εταιρικα Νεα